Vzdelávanie

Profesný výcvik v kraniosakrálnej biodynamike 


Body Intelligence je medzinárodná škola biodynamickej kraniosakrálnej terapie s celosvetovou pôsobnosťou. Jej zakladatelia Ged Sumner a Steve Haines boli študentami Franklina Sillsa, ktorý založil vzdelávacie centrum Karuna Institute (1986). Franklin je považovaný za prvého priekopníka vo vývoji biodynamického chápania a prístupu ku kraniosakrálnej terapii. 

V Košiciach začíname 3. júla 2024

Body Intelligennce na jar 2024 v Košiciach otvára prvý ročník dvojročného výcviku. Absoloventi školy získajú titul BCST, čo je v súčasnosti najvyššie vzdelanie v tomto odbore, uznávané aj v zahraničí.  ˇÚvodný on-line rozhovor je najbližšie 18. apríla 2024 o 19.00-20.30.

O škole, o výcviku 

Škola ponúka dvojročný praktický sebaskúsenostný výcvik v biodynamickej kraniosakrálnej terapii pre jednotlivcov, ktorí sa chcú stať kvalifikovanými kraniosakrálnymi terapeutmi. Je určený pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí uvažujú o pridaní novej modality do svojej práce, ako aj jednotlivcom, ktorí chcú začať kariéru v tejto úžasnej a rýchlo sa rozvíjajúcej terapeutickej oblasti. Po úspešnom absolvovaní základného 2-ročného školenia budete certifikovaní ako odborník v biodynamickej kraniosakrálnej terapii (titul BCST).                      Škola je členom prestížnej organizácie "International Affiliation of Biodynamic Trainings" (IABT), čo je združenie škôl, ktoré v kurzoch biodynamickej kraniosakrálnej terapie fungujú podľa spoločne dohodnutých štandardov. Školenie je akreditované hlavnými profesnými subjektmi po celom svete a je tiež na zozname odporúčaných škôl českej kraniosakrálnej asociácie.

BCST výcvik je sebaskúsenostný praktický výcvik pre jednotlivcov, ktorí sa chcú stať kvalifikovanými kraniosakrálnymi terapeutmi. Je rozvrhnutý do desiatich päťdňových seminárov a trvá približne 24 mesiacov. Výcvik je vedený v biodynamickom prístupe zameranom na prirodzenú múdrosť tela. Tento prístup umožňuje pri práci s telom klienta vznik vrodených inteligentných procesov a prináša hlboké a autentické fyziologické a psycho-emocionálne zmeny. Praktikant vďaka načúvaniu prirodzeným prioritám klientovho tela vytvára podmienky vhodné na zmenu a povzbudzuje celý systém, aby sa tieto priority aj podmienky vyjavili. Umenie terapeuta je spojiť so základnými silami zdravia a uľahčiť proces prirodzenej reorganizácie. Tieto sily sa prejavujú ako jemný pohyb tkanív, tekutín a potencie, ktoré je možné cítiť citlivými rukami. Biodynamická kraniosakrálna terapia využíva na uzdravenie celostný prístup, pri ktorom hlboko rozpoznávame a uznávame vzájomné prepojenie mysle, tela a ducha.

Čo výcvik ponúka

  • Tím skúsených lektorov, ktorí vytvárajú kvalitný a otvorený priestor na výučbu 
  • Podporný vzťah študent-lektor, ktorý umožňuje zdravú a podpornú skupinovú dynamiku 
  • Pochopenie celostnej povahy ľudskej skúsenosti 
  • Jasnú a citlivú spätnú väzbu a supervíziu 
  • Bezpečné prostredie k osobnému rastu 
  • Dôraz na výsledok výcviku, ktorým je úspešný a efektívny terapeut

Aby sme sa naučili vnímať jemné pohyby a rôznorodé prejavy štruktúr v tele, je nutné rozvíjať vysoký stupeň citlivosti. Preto štúdium kladie veľký dôraz na oblasť zážitkových cvičení uvedomovania si tela a jeho štruktúr. Významnou súčasťou štúdia je teda anatómia, ktorá sa vyučuje prostredníctvom sebaprežívania, takzvaná "živá anatómia". To otvára možnosti, ako si viac uvedomovať telo a prináša schopnosť rozlišovať tkanivá a štruktúry vo vašom vlastnom tele, a vo výsledku v tele vášho klienta. Kurz preto zahŕňa anatómiu ako významný nástroj, ako zvýšiť povedomie o tele. (pozn. V prihlasovacom formulári je zmienka o kurze BI Anatomy. Táto podmienka sa týka skôr zahraničia, ako našej krajiny. Potrebné znalosti anatómie si doplníte v priebehu výcviku).  

Zámer výcviku

Zámerom výcviku je poskytnúť život transformujúci vzdelávací proces, ktorý podporuje rast študenta v kvalitného odborníka v danom odbore. Výcvik je komplexný a dotýka sa hĺbok ľudského prežívania, ctí pôvodné, historické korene tejto práce, rovnako ako nové prístupy súvisiace s vývojom v tejto oblasti. Dôraz sa kladie na rozvoj palpačných, percepčných a liečebných zručností, ktoré môže študent – ​​praktikant integrovať do svojej praxe krok za krokom. Výcvik je navrhnutý tak, aby informácie a zručnosti z každého seminára na seba plynule nadväzovali, Poskytuje rad teoretických a praktických zručností, ktoré vytvárajú základ pre úspešnú prax: schopnosť nadviazať bezpečný terapeutický vzťah počas ošetrenia, klinické porozumenie, organizácia a riadenie vlastnej praxe, sebarozvoj. Cieľom štúdia je pomôcť študentom s aplikáciou získanej teórie a zručností v ich kraniosakrálnej praxi so skutočnými ľuďmi, ktorí majú skutočné problémy a životné výzvy, počas bezpečného a účinného ošetrenia. 

© 2020 Kraniosakrálna terapia Košice, Pražská 4, Košice, 040 11
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!